CONINX PRODUCTS * INTERNATIONALE BEPERKTE GARANTIE :
www.coninxproducts.com
Dit product kan worden gerepareerd door Coninx Products *, tijdens en na de garantieperiode
Accessoires, verbruiksartikelen en door de gebruiker te vervangen onderdelen kunnen worden gekocht, indien lokaal verkrijgbaar, zoals beschreven op de Cofaro-internetsite www.cofaro.com

De garantie**:
Coninx Products garandeert dit product gedurende de garantietermijn binnen die landen *** tegen materiaalgebreken of fabricagefouten *** zoals vermeld in de bijgevoegde landenlijst vanaf de initiële datum van aankoop of leverdatum. De internationale fabrieksgarantie dekt alle kosten in verband met het herstellen van het aangetoonde defecte product, zodat het voldoet aan de oorspronkelijke specificaties, door het repareren of vervangen van een defect onderdeel en de noodzakelijke arbeid. Bij de keuze van Coninx Products kan een vervangend product van hetzelfde of een superieure kwaliteit worden geleverd in plaats van een defect product te repareren. De enige verplichting van Coninx Products en uw exclusieve oplossing onder deze garantie zijn beperkt tot dergelijke reparaties of vervanging.
Voorwaarden en uitsluitingen:
Coninx Products is niet verplicht om producten te repareren of te vervangen die niet vergezeld zijn van een geldig aankoopbewijs. Het product kan direct in persoon worden genomen of moet adequaat worden verpakt en per aangetekende post (of een equivalente methode van verzending) worden geretourneerd naar het hoofdkantoor in Nederland.
Amco International BV
Veilingweg 7 6247 EP
Gronsveld
Nederland
Om de best mogelijke klantenservice te bieden en de klanttevredenheid voortdurend te verbeteren, kan Coninx Products een tevredenheidsenquête sturen naar alle klanten die hun product hebben gerepareerd of geruild in een door Coninx Products geautoriseerd servicecentrum. Deze garantie is alleen van toepassing op producten die zijn gekocht en gebruikt voor huishoudelijke doeleinden en dekt geen schade die ontstaat als gevolg van verkeerd gebruik, nalatigheid, het niet volgen van Coninx Products-instructies of een wijziging of niet-geautoriseerde reparatie van het product, defecte verpakking door de eigenaar of verkeerd gebruik door elke vervoerder. Het dekt ook geen normale slijtage, onderhoud of vervanging van verbruiksartikelen, of het volgende:

  • Gebruik van het verkeerde type water of verbruiksartikelen
  • Mechanische schade, overbelasting
  • Schalen (elke ontkalking moet worden uitgevoerd volgens de instructies voor gebruik)
  • Ongevallen, inclusief brand, overstroming, etc.
  • Professioneel of commercieel gebruik

Wettelijke rechten van consumenten:
Deze internationale Coninx Products-garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten die een consument kan hebben of op rechten die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, noch op rechten jegens de detailhandelaar van wie de consument het product heeft gekocht. Deze garantie geeft consumenten specifieke wettelijke rechten en de consument kan ook andere wettelijke rechten hebben die van staat tot staat of van land tot land verschillen. De consument kan naar eigen goeddunken dergelijke rechten doen gelden. *** Wanneer een product is gekocht in een land in de lijst en vervolgens wordt gebruikt in een ander land in de lijst, is de internationale garantieperiode van Coninx Products die in het land van gebruik, zelfs als het product is gekocht in een land met een land met een andere garantieduur. Het reparatieproces kan langer duren als het product niet lokaal wordt verkocht door Coninx Products. Als het product niet kan worden gerepareerd in het nieuwe land, is de internationale Coninx Products-garantie beperkt tot een vervanging door een vergelijkbaar of alternatief product tegen vergelijkbare kosten, waar mogelijk. Coninx-producten zijn geregistreerde handelsmerken van AMCO International BV. Bewaar dit document voor uw referentie als u een claim onder de garantie wilt indienen.